Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=10&id=807
Drukas datums: 27.06.2019.
Drukas laiks: 09:16:02
Jaunumi

Jūnija jubilārs − Krimināllikums

18.06.2018

Aprit 20 gadi, kopš pieņemts Krimināllikums, aizstājot līdz tam spēkā esošo Latvijas Kriminālkodeksu. Šo gadu laikā tas piedzīvojis 60 grozījumus.

Pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas pirmo nozīmīgo krimināltiesību reformu Latvijā pabeidza 1998. gadā, kad spēkā stājās Krimināllikums.

Ar Krimināllikuma pieņemšanu panāca būtiskas izmaiņas krimināltiesību vispārīgās daļas noteikumos, kā arī pārskatīja Latvijas Kriminālkodeksā ietverto noziedzīgo nodarījumu sastāvu. Tāpat ar grozījumiem likumā ir samazinātas sodu maksimālās un minimālās robežas, īpaši mantiskajiem noziegumiem.

Lai novērstu praksē konstatētās Krimināllikuma nepilnības un pilnveidotu Krimināllikuma tiesisko regulējumu. Tieslietu ministrijā kopš 2005. gada darbojas pastāvīgā Krimināllikuma darba grupa.

  • Vairāk par Krimināllikuma lomu un laika gaitā veiktajām izmaiņām − LV portāla rubrikas “Likumi - jubilāri” 17. jūnija publikācijā: Krimināllikumam – 20

Likuma aktuālā redakcija tiesību aktu vietnē Likumi.lv: https://likumi.lv/ta/id/88966


Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” informācija