Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=10&id=1356
Drukas datums: 19.01.2022.
Drukas laiks: 12:38:07
Jaunumi

Dzīvojamo telpu īre un saistītie jautājumi: iznācis "Jurista Vārda" grāmatžurnāls

26.10.2021

Šodien, 26. oktobrī, pie saviem lasītājiem dodas teju 130 lappušu apjomīgais grāmatžurnāls, ko sadarbībā ar plašu autoru kolektīvu sagatavojusi žurnāla "Jurista Vārds" redakcija. Izdevums veltīts jaunajam Dzīvojamo telpu īres likumam un tam pakārtotajiem jautājumiem.

"Grāmatžurnālu veidojuši vairāk nekā 30 nozares profesionāļi, tostarp tiesībzinātņu doktori, mācībspēki, zvērināti advokāti, tiesu izpildītāju un notariāta, kā arī tiesas un tiesībpolitikas veidotāja pārstāvji, no kuriem liela daļa ir līdzdarbojušies jaunā regulējuma izstrādes procesā vai savā profesionālajā darbībā ir saistīti ar šo jomu. Tādēļ šis izdevums kā ceļvedis jaunajā kārtībā noderēs ikvienam dzīvojamo telpu īres tiesisko attiecību dalībniekam un tiesību piemērotājam," skaidro tematiskā izdevuma redaktore Mg. iur. Sannija Matule.  

Līdztekus jaunajam īres tiesību un civilprocesuālajam regulējumam grāmatžurnālā papildus skaidroti no īres tiesībām izrietoši temati, piemēram, iepriekšējā un jaunā likuma mijiedarbība; patērētāja jautājums un personas datu apstrāde dzīvojamo telpu īres attiecībās; īres maksa un nodokļi, administratīvā atbildība dzīvojamo telpu izīrēšanas jomā, kā arī strīdu risināšanas iespējas, pastāvot domstarpībām starp izīrētāju un īrnieku, u.c.

Lasītāju ērtībām krājumā publicēts arī jaunais Dzīvojamo telpu īres likums tā aktuālajā redakcijā. Tādēļ šis grāmatžurnāls noderēs ikvienam dzīvojamo telpu īres tiesisko attiecību dalībniekam, kā arī tiesību piemērotājiem un tiesību politikas veidotājiem.

“Jurista Vārda” (izdevējs – VSIA "Latvijas Vēstnesis") abonenti jauno grāmatžurnālu saņems kā kārtējo iknedēļas izdevumu. Savukārt citi interesenti tematisko izdevumu var iegādāties internetveikalā vai abonēt 2021. gadam, sazinoties ar Lasītāju servisu:

Elektroniski izdevums pieejams šeit: https://juristavards.lv/zurnals.php?laidiens_id=12332

Žurnālu katalogs: https://www.juristavards.lv/zurnals.php?mode=visi

(!) “Jurista Vārda” saturu veido oriģināldarbi, kurus sargā autortiesības. Jebkāda žurnālā, tostarp žurnāla elektroniskajā versijā juristavards.lv, publicēto rakstu (tai skaitā brīvpieejai atvērto publikāciju) pārpublicēšana pieļaujama tikai ar redakcijas rakstveida atļauju. Citēšanas gadījumā atsauce uz “Jurista Vārdu” ir obligāta, vienlaikus norādot arī pirmpublikācijas vietu un laiku.

Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" informācija