Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=1&id=0
Drukas datums: 18.03.2018.
Drukas laiks: 07:47:26
Oficiālais izdevējs Latvijas Vēstnesis

„Latvijas Vēstnesis” ir Latvijas Republikas oficiālais izdevējs, kas veic valsts funkciju – nodrošina oficiālo publikāciju un sistematizē tiesību aktus. Tā darbība ir cieši saistīta ar Latvijas Republikas Satversmes 90. panta „Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības” īstenošanu. Iedzīvotājiem ir tiesības būt informētiem par savām tiesībām, pienākumiem un atbildību.

Sabiedrībai nodrošinām:

Mūsu galvenā funkcija: tiesību aktu un oficiālo paziņojumu (sludinājumu) oficiālā publikācija.
 1. Oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis” (www.vestnesis.lv)
  Tā saturs ir publiski ticams un saistošs. Oficiāla publikācija ir Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētā informācija.
  Neviens nevar aizbildināties ar oficiālajā izdevumā publicētu tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu nezināšanu. (Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums, 2. p.(2))
 2. Likumi.lv  (www.likumi.lv)
  Latvijas Republikas tiesību akti: viss saturs pieejams bez maksas.
  Vietnes darbību nosaka Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums. Sistematizāciju nosaka Ministru kabineta "Starptautisko līgumu uzskaites un tiesību aktu sistematizācijas noteikumi". Sistematizētiem tiesību aktiem ir informatīvs raksturs un ja tiek konstatēta pretruna starp sistematizēto tiesību aktu un tiesību akta oficiālo publikāciju, vadās pēc oficiālās publikācijas. (Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums, 16. p.(2))
 3. LV portāls „Par likumu un valsti” (www.lvportals.lv)
  Specializēts portāls dialogam starp sabiedrību un valsti. Ko nosaka tiesību akti? Kādas ir jaunās likumdošanas iniciatīvas? Informatīvs palīgs iedzīvotājiem: skaidrojumi, likumi praksē, e-konsultācijas un viedokļi. Praktisks ceļvedis tiesību aktu normās.
 4. „Jurista Vārds” (www.juristavards.lv)
  Specializēts nedēļas žurnāls tiesiskai domai un praksei un portāls juristiem. Lielākais Latvijas juristu neklātienes forums.


Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums (OPTIL) stājās spēkā 2012. gada 1. jūlijā. Šā likuma mērķis ir nodrošināt privātpersonu tiesības būt informētām par savām tiesībām un pienākumiem, reglamentējot tām saistošo tiesību aktu un oficiālo paziņojumu izsludināšanu, publicēšanu, spēkā esamību un pieejamību.

OPTIL  nosaka valsts pienākumu tiesību aktus ne vien izsludināt (oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis”), bet arī sistematizēt un nodrošināt to bezmaksas pieejamību vietnē www.likumi.lv. OPTIL 14. pants paredz  veicināt sabiedrībā izpratni par likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem.

Valsts kapitālsabiedrība

„Latvijas Vēstnesis” kā valsts uzņēmums dibināts 1993. gada 2. februārī. 2000. gadā tas reorganizēts par bezpeļņas organizāciju - valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību (BO VSIA), 2004. gadā – par VSIA. Valsts kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija.

Finansēšanas modelis: ieņēmumi un izmaksas

Oficiālais izdevējs nesaņem valsts budžeta līdzekļus. Valsts uzņēmuma ieņēmumi veidojas no maksājumiem par valsts obligāti noteikto paziņojumu publicēšanas, žurnāla "Jurista Vārds" abonēšanas un mazumtirdzniecības, grāmatu apgāda darbības un no oficiālās informācijas nodošanas atkalizmantošanai. Maksu par paziņojumiem nosaka Ministru kabineta "Oficiālo publikāciju noteikumi".

No „Latvijas Vēstneša” ieņēmumiem tiek finansētas sekojošas valsts funkcijas:

 • likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta, Ministru kabineta, Satversmes tiesas un ministriju pieņemto tiesību aktu publicēšana (oficiālā publikācija - Latvijas Republikas oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis”);
 • tiesību aktu sistematizēšana (Likumi.lv);
 • sabiedrības informēšana par tiesību politiku valstī, kā arī sabiedrības tiesiskās domas un apziņas attīstības veicināšana atbilstoši demokrātiskas valsts principiem.

+ pietuvināt  
„Latvijas Vēstnesis” ir politiski neitrāls, autoritatīvs domu un ideju apmaiņas forums pilsoniskas un tiesiskas Latvijas attīstībai. Tā galvenā funkcija ir nodrošināt oficiālo publikāciju (izdevums „Latvijas Vēstnesis”). Sabiedrības interesēs esam attīstījuši trīs nozīmīgus informācijas avotus – Likumi.lv, LV portālu un žurnālu „Jurista Vārds” –, kas ērti pieejami gan oficiālā izdevēja centrālajā adresē (www.lv.lv), gan katrs savā tiešajā interneta adresē.

+ pietuvināt  

+ pietuvināt