LATVIJAS VĒSTNESIS: oficiālie paziņojumi / iesniegšana
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
LAPAS KARTE SAITES RSS
Oficiālie paziņojumi
Iesniegšana
Apliecinājumi
Cenas
Normatīvie akti
Abonēšana / Iegāde
Grāmatas
Reklāma
 
 
 

OFICIĀLO PAZIŅOJUMU IESNIEGŠANA

 

„Latvijas Vēstnesī” kā oficiālus paziņojumus publicē publisko reģistru ierakstus, publisko tiesību subjektu, to amatpersonu un privātpersonu sludinājumus, paziņojumus vai informāciju, ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti. To nosaka Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 10. pants.

Tas nozīmē, ka oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (www.vestnesis.lv)  informāciju kā oficiālo paziņojumu publicē tikai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Publikāciju atsaka, ja tās nepieciešamību nenosaka Latvijas Republikas normatīvie akti.

Informējam klientus, ka informācijas iesniedzējs atbild par tās saturu.

Oficiālā pazinojuma tekstā tiks publicēts iesniedzēja juridiskās personas − nosaukums un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ar personas piekrišanu), kā arī var tikt publicēta cita personu identificējoša informācija.

Informācijas iesniegšana publicēšanai

 • Informācijas iesniedzējs nodrošina, lai publicēšanai iesniegtā informācija atbilstu valsts noslēpuma, ierobežotas pieejamības informācijas un fizisko personu datu aizsardzības prasībām.
 • Publisko tiesību subjekts informāciju publicēšanai iesniedz elektroniski. Ja publicējamā dokumenta oriģināls ir papīra formā, par elektroniski iesniegtā dokumenta atbilstību oriģinālam atbild attiecīgās informācijas iesniedzējs.
 • Privātpersona informāciju publicēšanai iesniedz šā panta otrajā daļā norādītajā veidā vai papīra formā, apliecinot dokumenta saturu ar parakstu.

(Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums, 11. pants)

Fiziskas personas

Iespējas iesniegt publikācijas pieteikumu: I. Klientu centrā (klātienē), II. e-pasts (e-paraksts),  III. pa pastu (ja publikācijas pieteikumu sagatavojusi juridiska persona).

Ja publikācijas pieteikumā nav norādīts  vēlamais publikācijas termiņš, „Latvijas Vēstnesis” to  publicē ierastā kārtībā - 5 darba dienu laikā.

 1. Klientu centrā (ierasties klātienē)

  • Klientu centrs atrodas  Bruņinieku ielā 53, Rīgā;
  • nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti),
  • apmaksu par publikāciju var veikt skaidrā naudā vai iesniedzot maksājuma uzdevumu, kas apliecina par publikāciju veikto bezskaidras naudas pārskaitījumu.

  Citas personas vārdā publikāciju var iesniegt, tikai uzrādot zvērināta notāra izdotu pilnvaru. Ja rīkojaties citas personas vārdā, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" būs publicēts arī iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods (ar personas piekrišanu).

  Fiziska persona sludinājuma publikācijas pieteikumu sagatavo:

  • iesnieguma formā,
  • adresējot oficiālajam izdevumam „Latvijas Vēstnesis”,
  • ar lūgumu publicēt paziņojumu (teksts, paraksts, datums).
 2. E-pasts (ja iesniedzējs lieto e-parakstu, šādi apliecinot identitāti)

  Ja lietojat e-parakstu, paziņojuma tekstu iespējams iesniegt , iesūtot iepriekšminēto informāciju uz  e-pastu: slud@lv.lv

 3. Pasts (ja publikācijas pieteikumu sagatavojusi juridiska persona).

  Ja fiziska persona iesniedz juridiskas personas sagatavotu publikācijas tekstu (uz veidlapas, ar zīmogu un parakstu),  to var iesniegt, sūtot  pa pastu. Piemēram, tas var būt paziņojums „Uzaicinājums uz tiesu”, ko sagatavojusi attiecīgā tiesa.

  Vēstulei jāpievieno maksājuma uzdevumu, kas apliecina par publikāciju veikto bezskaidras naudas pārskaitījumu.

  ! Klientu centra pasta adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

Juridiskas personas

Paziņojuma publikācijas pieteikumu sagatavo:

 • uz sava uzņēmuma veidlapas,
 • iesnieguma formā,
 • adresējot oficiālajam izdevumam „Latvijas Vēstnesis”,
 • ar lūgums publicēt iesniegto tekstu kā oficiālo paziņojumu (iesniegumam pievienots pats teksts),
 • norādot publikācijas vēlamais termiņš.

Ja publikācijas pieteikumā nav norādīts  vēlamais publikācijas termiņš, „Latvijas Vēstnesis” to  publicē ierastā kārtībā - 5 darba dienu laikā.

Uz pieteikuma jābūt zīmogam, to paraksta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības.

Der zināt:

 • Ja publikācijas pieteikumu noformē kā garantijas vēstuli („Apmaksu garantējam”) un juridiskā persona nav maksātnespējas procesā, paziņojuma publikāciju var apmaksāt pēc tā publicēšanas.
 • Maksātnespējas procesā esošo uzņēmumu un to administratoru iesniegto sludinājumu publicējam tikai pēc priekšapmaksas saņemšanas.
 • Ja rīkojaties citas juridiskās personas vārdā, šīs darbības veikšanai ir nepieciešams pilnvarojums. Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēsim arī iesniedzēja nosaukumu vai vārdu, uzvārdu, personas kodu.
 • Ja lietojat e-parakstu, sludinājuma tekstu iespējams iesūtīt tikai pa e-pastu: slud@lv.lv

Klientu centrs

Ieeja: no Bruņinieku 53
Pasta adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
Skatīt kartē


T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

Rekvizīti

Darba laiks

1.
no 4
 

Der zināt

Paātrināta publikācija

Ja informācijas iesniedzējs vēlas:

 • informāciju publicēt konkrētā oficiālā izdevuma izdošanas datumā;
 • tuvākajā oficiālā izdevuma laidienā, iesniedzot informāciju līdz pulksten 12.00 dienu iepriekš,

oficiālās publikācijas maksai piemēro koeficientu 1,5.

 
 

Meklē pēc datuma!

 

 
Klientu centrs
(oficiālo paziņojumu iesniegšanai u.c. pakalpojumi)

Ieeja: no Bruņinieku 53
Pasta adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

8000 6000
Bezmaksas informatīvais tālrunis
Juridiskā adrese

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
T.: 67310675
F.: 67312190
E-pasts: info@lv.lv

© 2011 VSIA „Latvijas Vēstnesis”
Ikvienam ir tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem.
Latvijas Republikā oficiālo publikāciju – drošu un visiem pieejamu informāciju - nodrošina oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” (kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija).