Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
LAPAS KARTE SAITES RSS
Oficiālie paziņojumi
→
Abonēšana / Iegāde
→
Grāmatas
↓
·
Grāmatu katalogs
·
Grāmatu apgāds
·
Piegāde
·
Iegādes noteikumi
Reklāma / Sludinājumi
→
 
Tēmas
Valsts tiesības
Tiesību teorija un vēsture
Civiltiesības
Krimināltiesības
Administratīvās tiesības
Tiesu prakse
Likumi
Nejuridiskie izdevumi
Dažādi pētījumi

GRĀMATU KATALOGS i Piegāde

 
Konstitucionālās tiesības

Autors:

Izdota:

Lappuses:
448

Iesējuma veids:
Cietais, 144x200

Tēma:
Valsts tiesības

ISBN:
978-9984-840-29-1

Grāmata ir izpārdota!
 

 

„Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgādā nākusi klajā Jāņa Plepa, Edgara Pastara un Ilzes Plakanes grāmata „Konstitucionālās tiesības”.

Šis ir pirms desmit gadiem iznākušo „Konstitucionālo tiesību” otrais, papildinātais un pārstrādātais izdevums. Tomēr paši autori uz šo grāmatu raugās vairāk kā uz „Konstitucionālo tiesību” otro daļu, nevis kā uz darbu, kurš pilnībā aizvieto pirmo izdevumu.

Autori ir būtiski pārskatījuši grāmatas struktūru un radikāli pārstrādājuši lielāko daļu teksta, mazinot salīdzinošo tiesību dimensiju un lielāko uzmanību veltot Latvijas konstitucionālo tiesību praksei un vispārējās valstszinātnes atziņu pienācīgai piemērošanai mūsu konstitucionālajā iekārtā.

Grāmatas otrajā izdevumā autori vairāk koncentrējas uz Latvijas formālo konstitūciju, kuras centrā ir Satversme. Tiem lasītājiem, kuri vēlētos padziļināt savas zināšanas par konstitucionālo tiesību salīdzinošajiem un vēsturiskajiem aspektiem, būtu ieteicams tos joprojām meklēt arī darba pirmizdevumā. Tādēļ tas nezaudē savu nozīmi arī pēc otrā izdevuma iznākšanas. Taču desmit gados kopš darba pirmizdevuma Latvijas konstitucionālo tiesību apjoms ir krietni paplašinājies. Autori ir ņēmuši vērā un iestrādājuši otrajā izdevumā plašu Satversmes tiesas judikatūras klāstu, kā arī Latvijas valststiesību zinātnes atziņas, tai skaitā Konstitucionālo tiesību komisijas atziņas.  

Kā grāmatas priekšvārdā raksta Prof., Dr.h.c. Assessor.jur. Dipl.-Pol. Egils Levits, konstitucionālisma teorijas sākotnējā izpratnē konstitūcija ir formāla konstitūcija – tas ir juridisks akts, „konstitūcijas likums”, kurš pieņemts īpašā procedūrā, kas nosaka tā apgrūtinātu grozīšanas kārtību, salīdzinot ar citiem likumiem (tādā veidā nodrošinot tā paaugstinātu stabilitāti; atsevišķi tā noteikumi var arī būt legālā ceļā negrozāmi), un kurš regulē valsts pamatkārtību, it sevišķi valsts eksistences pamatus, valsts institūciju struktūru un kompetenci, indivīda tiesības un pienākumus (cilvēktiesības).

Tomēr mūsdienās formālās konstitūcijas jēdziens ir plašāks nekā sākotnējā konstitucionālajā teorijā, kas radās 19.gadsimtā valdošā tiesību pozitīvisma ietekmē. Kā norāda autori, formālās konstitūcijas jēdziens Latvijā ir plašāks nekā tikai Satversme, t.i., Satversmes tekstā ietvertās pozitīvās normas. Tādēļ viņi neapstājas tikai pie Satversmes teksta kā Latvijas „konstitūcijas likuma” analīzes.

Darbā plaši izmantota salīdzinošo tiesību metode. Analizējot konkrētu jautājumu, tiek apskatīta attiecīgā situācija ne vien Latvijā, bet arī ārvalstīs.  Kā salīdzinājumu autori izvēlas Latvijas tiesību un politiskajai sistēmai radniecīgas sistēmas – vispirms jau lielās kontinentālās Eiropas tiesību loka valstis Vāciju un Franciju, kā arī pie anglosakšu tiesību loka piederošās ASV un Angliju; tāpat dots daudz salīdzinošā materiāla no mūsu kaimiņvalstīm Igaunijas un Lietuvas, arī Polijas un citām valstīm.

Kā norāda E.Levits, autoriem izdevies plaši tverts fundamentāls darbs par Latvijas valsts konstitucionālo iekārtu, kas ne vien atklāj tās struktūru un dogmatiku, bet arī uzrāda tās vēsturisko dziļumu un piederību Eiropas kontinentālo tiesību lokam un Rietumu demokrātijām. 

Šis, tāpat kā pirmais “Konstitucionālo tiesību” izdevums atspoguļo autoru šābrīža skatījumu uz konstitucionālo tiesību teoriju un praksi. Autori pauž cerību, ka lasītājiem šī grāmatas versija būs interesanta un rosinās jaunas pārdomas par Latvijas valstiskuma pamatiem un konstitucionālo iekārtu.

Šī grāmata nepieciešama katram praktiķim, kurš darbojas konstitucionālo tiesību jomā, un ikvienam studentam, kas studē Latvijas tiesības.

 

Kontakti

Par grāmatu iegādi lūdzam sazināties ar LASĪTĀJU SERVISU

T.: 67311161
E-pasts: gramatas@lv.lv

Kā nopirkt

 

Grāmatu veikals

„Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgādā izdotās grāmatas par izdevēja cenām var iegādāties:

←
1.
no 4
→
 

 
Oficiālo paziņojumu iesniegšanai u.c. pakalpojumi

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

Tālrunis67898741
Juridiskā adrese

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011, Latvija
T.: 67898741
F.: 67312190
E-pasts: info@lv.lv

Ēku novietojums kartē
© VSIA „Latvijas Vēstnesis”
Ikvienam ir tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem.
Latvijas Republikā oficiālo publikāciju – drošu un visiem pieejamu informāciju - nodrošina oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” (kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija).