Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
LAPAS KARTE SAITES RSS
Jaunumi
↓
·
2021
·
2020
·
2019
·
2018
·
2017
·
2016
·
2015
·
2014
·
2013
·
2012
·
2011
Preses relīzes
→
Publikācijas
→
Vēsture
→

Oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis": e-publikācijas lietojiet vietnē vestnesis.lv!

05.07.2012.

Foto: Borisss Koļesņikovs, Latvijas Vēstnesis Atklāšanas pasākumā par pirmo oficiālo e-publikāciju Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis teica, ka "Tieslietu ministrijai šodien ir svētki". Savukārt "Latvijas Vēstneša" valdes priekšsēdētāja Daina Ābele uzsvēra: "Ņemot vērā straujo interneta lietotāju skaita pieaugumu Latvijā, mēs uzskatām, ka šis izdevums ir daudz pieejamāks."

3.jūlijs ir vēsturiska robežķirtne oficiālās publikācijas stāstā: Latvijā ir ieviesta un un no otrdienas praktiski lietojama oficiāla e-publikācija (vietnē www.vestnesis.lv). Tas ir nozīmīgs jaunievedums. 

1. jūlijā stājās spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums (OPTIL); un šonedēļ 3.jūlijā klajā nāca pirmā oficiālā e-publikācija. 

Likuma mērķis ir nodrošināt privātpersonu tiesības būt informētām par savām tiesībām un pienākumiem, reglamentējot tām saistošo tiesību aktu un oficiālo paziņojumu izsludināšanu, publicēšanu, spēkā esamību un pieejamību.


 
OPTIL  2.pants:

 1. oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis”  ir Latvijas Republikas oficiālais izdevums, un tajā publicētā informācija ir oficiāla publikācija. Informāciju oficiālajā izdevumā publicē elektroniski šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv;

 2. oficiālā publikācija ir publiski ticama un saistoša. Neviens nevar aizbildināties ar oficiālajā izdevumā publicēto tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu nezināšanu.


OPTIL  nosaka valsts pienākumu tiesību aktus ne vien izsludināt (oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis”), bet arī sistematizēt un nodrošināt to bezmaksas pieejamību vietnē www.likumi.lv. OPTIL 14.pants paredz  veicināt sabiedrībā izpratni par likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem.

 

"Atklājot pirmo oficiālo elektronisko publikāciju, vēlos uzsvērt, ka interneta vietnē www.vestnesis.lv publicētā informācija ir publiski ticama un juridiski saistoša. Ja iepriekš interneta vietnē publicētai informācijai bija vien informatīvs raksturs, tad pēc šī gada 1.jūlija elektroniski publicētā informācija ir uzskatāma par oficiālo publikāciju. Tāpat ir jāuzsver arī viens no lielākajiem ieguvumiem, proti, "Latvijas Vēstneša" e-publikācija būs pieejama bez maksas jebkur, kur ir pieejams internets," 3.jūlijā, atklājot pirmo oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidienu e-vidē, preses konferencē norādīja Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis.

Ar jaunievedumu iepazīstināja un pārmaiņu būtību skaidroja VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes priekšsēdētāja Daina Ābele un oficiālās e-publikācijas ieviešanas projekta vadītājs Artis Trops.

Publikācijas

Papildinformācijai


Ar 1. jūliju izdevumam „Latvijas Vēstnesis” elektroniskā formā ir juridisks spēks

 • Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums (OPTIL) stājās spēkā 01.07.2012. Tātad ar 1.jūliju Latvijā ieviesta oficiālā elektroniskā publikācija.

 • Pirmais „Latvijas Vēstneša” laidiens, kura saturs e-vidē ir oficiālā publikācija, klajā nāca otrdien, 3.jūlijā. Turpmāk "Latvijas Vēstnesi" tīmeklī var lietot kā LR oficiālo izdevumu.

Sācies pārejas posms (01.07.2012.-01.01.2013.)

 • Līdztekus oficiālajam izdevumam tiek izdots arī oficiālais laikraksts „Latvijas Vēstnesis” (drukas formātā) un tā laidieniem ir oficiālās publikācijas spēks. Abu saturs – izdevums e-vidē un laikraksts – ir vienāds.
  • Ja starp oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā (www.vestnesis.lv) un oficiālajā laikrakstā (papīra formāts) rodas pretrunas, priekšroka dodama publikācijai oficiālajā laikrakstā.
  • Ja 2012.gada nogalē Ministru kabinets un Saeima pārliecinās par ieviestās oficiālās e-publikācijas drošumu, ar 2013. gada 1. janvāri oficiālā laikraksta izdošana tiks pārtraukta. 


Pieejamība

 • „Latvijas Vēstnesis” brīvi un bez maksas ir pieejams tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.  
 • Sistematizētie tiesību akti brīvi un bez maksas ir pieejami tīmekļa vietnē www.likumi.lv.  
 • Abas vietnes ir pieejamas valsts un pašvaldību bibliotēkās, kā arī valsts un pašvaldību nodrošinātajos publiskajos interneta pieejas punktos. 


LR oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis"
(www.vestnesis.lv)

 • Oficiālajam izdevumam “Latvijas Vēstnesis”  ir noteikts periodiskums un struktūra.  
 • Oficiālā publikācija (I. tiesību akti un II. oficiālie paziņojumi) – tā ir oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicētā informācija. Tās izsludināšanu, publicēšanu, spēkā esamību un pieejamību nosaka OPTIL.
 • Oficiālā publikācija ir publiski ticama un juridiski saistoša. Neviens nevar aizbildināties ar oficiālajā izdevumā publicētu tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu nezināšanu.
 • Oficiālo izdevumu publicē kā periodisko izdevumu (pārejas posmā iznāk otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās), norādot laidiena numuru un publicēšanas datumu. 
 • Katrai oficiālajai publikācijai oficiālais izdevējs piešķir unikālu oficiālās publikācijas numuru. Tā piešķiršana stiprina informācijas drošību un padara ērtāku oficiālo publikāciju lietošanu un meklēšanu.
 • Par informācijas saturu atbild tās iesniedzējs, t.i., informācijas iesniedzējs nodrošina, lai publicēšanai iesniegtā informācija atbilstu valsts noslēpuma, ierobežotas pieejamības informācijas un fizisko personu datu aizsardzības prasībām.

Svarīgi par arhīvu:  informācijai, kas vietnē www.vestnesis.lv publicēta pirms 2012.gada 1.jūlija, ir informatīvs raksturs. Līdz 01.07.2012. oficiālā publikācija pieejama tikai un vienīgi oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Dokumenti pieejami šādos formātos:

 • Hiperteksta iezīmēšanas valodā (HTML) – ērtai dokumenta apskatīšanai tīmekļa pārlūkprogrammā;
 • Portatīvā dokumenta formātā (PDF) – nodrošina dokumenta vienveidīgu attēlošanu neatkarīgi no tā apskatei izmantotās programmatūras. Tas ir piemērots dokumentu elektroniskai arhivēšanai un kopā ar oficiālā izdevēja pievienoto drošo elektronisko parakstu sniedz papildu informācijas drošības garantijas.


Meklēšana & iespējas
 
Katru oficiālo publikāciju var atvērt un saglabāt arī PDF formātā; izdrukāt vai nosūtīt saiti uz to. Oficiālo publikāciju var atlasīt, izmantojot: 

 • izvērsto meklēšanu;
 • kalendāru;
 • ātro meklētāju "OP numurs" (elektroniski oficiālā publikācija no 01.07.2012.). 


 • Oficiāli publicējamā informācija

No  1. jūlija oficiālajā izdevumā publicē šādu informāciju:

 • ārējos normatīvos aktus, kā arī citus tiesību aktus;
 • pašvaldību saistošos noteikumus – likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā apjomā;
 • oficiālos paziņojumus (publisko reģistru ierakstus, publisko tiesību subjektu, to amatpersonu un privātpersonu sludinājumus, paziņojumus vai informāciju), ja to publicēšanu šajā izdevumā paredz ārējie normatīvie akti;
 • Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja un Ministru prezidenta vispārējas nozīmes informāciju;
 • informāciju par Latvijas Bankas attiecīgajā dienā noteiktajiem ārvalstu valūtu kursiem attiecībā pret latu.

 • Autentiskums, informācijas drošība


Oficiālais izdevējs nodrošina oficiālo publikāciju saturisko integritāti un autentiskumu – publicētā informācija ir saturiski atbilstīga iesniegtajai informācijai. Publikācijas tiek noformētas atbilstoši vienotam oficiālā izdevuma standartam.

Pilnvarota persona katru oficiālā izdevuma laidiena satura rādītāju un katru attiecīgajā laidienā ietverto publikāciju papildus izveido portatīvā dokumenta formātā (PDF) un iezīmē ar drošu elektronisko parakstu. E-paraksts tiek izmantots vienīgi informācijas drošībai, un tas: 

 • apliecina oficiālās publikācijas autentiskumu;
 • apliecina oficiālās publikācijas piederību attiecīgajam oficiālā izdevuma laidienam;
 • nodrošina iespēju pārliecināties par oficiālās publikācijas nemainīgumu no publicēšanas brīža;
 • neietekmē oficiālās publikācijas juridisko spēku;
 • nepapildina publicēto dokumentu izdevēju parakstus un nestājas to vietā.
  Šeit plašāk

 • Oficiālās publikācijas nodrošināšanas izmaksas (OPTIL 13.pants)
 • Oficiālās publikācijas un tās pieejamības nodrošināšanas izmaksas sedz no maksas par oficiālo publikāciju, kuru maksā informācijas iesniedzējs, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi. Ministru kabinets nosaka maksas apmēru par oficiālo publikāciju, maksas iekasēšanas kārtību un atvieglojumus.
 • Par oficiālo publikāciju nemaksā tie informācijas iesniedzēji, kuri iesniedz publicēšanai OPTIL 4., 5., 6. un 7.pantā un 10.panta otrajā daļā minēto informāciju, kā arī no valsts budžeta finansētās valsts iestādes, kuras iesniedz publicēšanai tādus tiesību aktus, kuru publicēšanu oficiālajā izdevumā paredz ārējie normatīvie akti.

 • Oficiālais izdevējs
 • Oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” un oficiālā laikraksta “Latvijas Vēstnesis” izdevējs ir VSIA “Latvijas Vēstnesis”.
 • Rūpējoties par oficiālās publikācijas drošību, valsts SIA "Latvijas Vēstnesis" ieviesa informācijas drošības vadības sistēmu un to sertificēja atbilstoši starptautiskajam standartam ISO/IEC 27001:2005 standartam, kas atspoguļo labāko praksi informācijas drošības vadībā. „Latvijas Vēstnesis” strādā atbilstoši arī standarta ISO 9001:2008 (vadības sistēma) prasībām.
 • „Latvijas Vēstnesis” ir Eiropas Oficiālo izdevēju foruma dalībnieks. Foruma dalībnieki ikgadējās lielajās tikšanās reizēs kopīgi diskutē par jaunākajām attīstības tendencēm, demonstrē panākto tehnoloģisko progresu un risina citus ar oficiālās publikācijas funkcijas īstenošanu saistītus jautājumus. Foruma 2011.gada sanāksme notika Rīgā, un tajā Latvija 35 valstu pārstāvjus iepazīstināja ar topošo oficiālās e-publikācijas risinājumu. To atzina par progresīvu un ērtu.
 • Oficiālā e-publikācija  ieviesta ar paša oficiālā  izdevēja spēkiem, investējot infrastruktūras attīstībā un modernizējot oficiālo paziņojumu (sludinājumu) informācijas sistēmu.  2007. gada 31. jūlijā  ar „Latvijas Vēstneša” valdes lēmumu  un rīkojumu   tika izveidota  projekta vadības  grupa,  kas ir izstrādājusi e-publikācijas risinājumu, gan studējot Eiropas valstu pieredzi, gan sekojot mūsdienīgiem risinājumiem IT jomā.


Uzziņai: priekšvēsture

 • Iecerei pāriet uz elektronisko oficiālās publikācijas formu ir vairāku gadu sena pagātne.
 • Ministru kabinets to konceptuāli  atbalstīja 2010.gada pavasarī, pieņemot koncepciju "Valsts oficiālo elektronisko publikāciju pieejamības veicināšanas koncepcija" (sagatavoja Tieslietu ministrija).
 • Pēc tam tapa likumprojekts „Oficiālo publikāciju likums”, ko 2011.gada jūnijā 10.Saeima paguva izskatīt 1.lasījumā un ko 16.novembrī Juridiskā komisija nolēma pārņemt izskatīšanai 11.Saeimā.
 • 2011.gada 24.novembrī likumprojekts pieņemts 1.lasījumā.
 • 22.martā:  par pāreju uz oficiālu e-publikāciju  2.lasījumā lēma Saeima , skatot likumprojektu 2.lasījumā.
 • 31.maijā Saeima 3.lasījumā pieņēma Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumu. Valsts prezidents to izsludināja 20.jūnijā oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Citu valstu pieredze (skat. publikācijas LV portālā: www.lvportals.lv)

 •  (01.11.2010.)

 

"Latvijas Vēstneša" informācija

Meklē pēc datuma!

 
 

Oficiālais izdevums

 
 
Oficiālo paziņojumu iesniegšanai u.c. pakalpojumi

Ieeja: no Bruņinieku 53
Pasta adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

Tālrunis67898741
Juridiskā adrese

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011, Latvija
T.: 67310675
F.: 67312190
E-pasts: info@lv.lv

Ēku novietojums kartē
© VSIA „Latvijas Vēstnesis”
Ikvienam ir tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem.
Latvijas Republikā oficiālo publikāciju – drošu un visiem pieejamu informāciju - nodrošina oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” (kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija).