3.jūlijs ir vēsturiska robežķirtne oficiālās publikācijas stāstā: Latvijā ir ieviesta un un no otrdienas praktiski lietojama oficiāla e-publikācija.
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
LAPAS KARTE SAITES RSS
Jaunumi
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Preses relīzes
Publikācijas
Vēsture

Oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis": e-publikācijas lietojiet vietnē vestnesis.lv!

05.07.2012.

Foto: Borisss Koļesņikovs, Latvijas Vēstnesis Atklāšanas pasākumā par pirmo oficiālo e-publikāciju Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis teica, ka "Tieslietu ministrijai šodien ir svētki". Savukārt "Latvijas Vēstneša" valdes priekšsēdētāja Daina Ābele uzsvēra: "Ņemot vērā straujo interneta lietotāju skaita pieaugumu Latvijā, mēs uzskatām, ka šis izdevums ir daudz pieejamāks."

3.jūlijs ir vēsturiska robežķirtne oficiālās publikācijas stāstā: Latvijā ir ieviesta un un no otrdienas praktiski lietojama oficiāla e-publikācija (vietnē www.vestnesis.lv). Tas ir nozīmīgs jaunievedums. 

1. jūlijā stājās spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums (OPTIL); un šonedēļ 3.jūlijā klajā nāca pirmā oficiālā e-publikācija. 

Likuma mērķis ir nodrošināt privātpersonu tiesības būt informētām par savām tiesībām un pienākumiem, reglamentējot tām saistošo tiesību aktu un oficiālo paziņojumu izsludināšanu, publicēšanu, spēkā esamību un pieejamību.


 
OPTIL  2.pants:

 1. oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis”  ir Latvijas Republikas oficiālais izdevums, un tajā publicētā informācija ir oficiāla publikācija. Informāciju oficiālajā izdevumā publicē elektroniski šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv;

 2. oficiālā publikācija ir publiski ticama un saistoša. Neviens nevar aizbildināties ar oficiālajā izdevumā publicēto tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu nezināšanu.


OPTIL  nosaka valsts pienākumu tiesību aktus ne vien izsludināt (oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis”), bet arī sistematizēt un nodrošināt to bezmaksas pieejamību vietnē www.likumi.lv. OPTIL 14.pants paredz  veicināt sabiedrībā izpratni par likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem.

 

"Atklājot pirmo oficiālo elektronisko publikāciju, vēlos uzsvērt, ka interneta vietnē www.vestnesis.lv publicētā informācija ir publiski ticama un juridiski saistoša. Ja iepriekš interneta vietnē publicētai informācijai bija vien informatīvs raksturs, tad pēc šī gada 1.jūlija elektroniski publicētā informācija ir uzskatāma par oficiālo publikāciju. Tāpat ir jāuzsver arī viens no lielākajiem ieguvumiem, proti, "Latvijas Vēstneša" e-publikācija būs pieejama bez maksas jebkur, kur ir pieejams internets," 3.jūlijā, atklājot pirmo oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidienu e-vidē, preses konferencē norādīja Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis.

Ar jaunievedumu iepazīstināja un pārmaiņu būtību skaidroja VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes priekšsēdētāja Daina Ābele un oficiālās e-publikācijas ieviešanas projekta vadītājs Artis Trops.

Publikācijas

Papildinformācijai


Ar 1. jūliju izdevumam „Latvijas Vēstnesis” elektroniskā formā ir juridisks spēks

 • Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums (OPTIL) stājās spēkā 01.07.2012. Tātad ar 1.jūliju Latvijā ieviesta oficiālā elektroniskā publikācija.

 • Pirmais „Latvijas Vēstneša” laidiens, kura saturs e-vidē ir oficiālā publikācija, klajā nāca otrdien, 3.jūlijā. Turpmāk "Latvijas Vēstnesi" tīmeklī var lietot kā LR oficiālo izdevumu.

Sācies pārejas posms (01.07.2012.-01.01.2013.)

 • Līdztekus oficiālajam izdevumam tiek izdots arī oficiālais laikraksts „Latvijas Vēstnesis” (drukas formātā) un tā laidieniem ir oficiālās publikācijas spēks. Abu saturs – izdevums e-vidē un laikraksts – ir vienāds.
  • Ja starp oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā (www.vestnesis.lv) un oficiālajā laikrakstā (papīra formāts) rodas pretrunas, priekšroka dodama publikācijai oficiālajā laikrakstā.
  • Ja 2012.gada nogalē Ministru kabinets un Saeima pārliecinās par ieviestās oficiālās e-publikācijas drošumu, ar 2013. gada 1. janvāri oficiālā laikraksta izdošana tiks pārtraukta. 


Pieejamība

 • „Latvijas Vēstnesis” brīvi un bez maksas ir pieejams tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.  
 • Sistematizētie tiesību akti brīvi un bez maksas ir pieejami tīmekļa vietnē www.likumi.lv.  
 • Abas vietnes ir pieejamas valsts un pašvaldību bibliotēkās, kā arī valsts un pašvaldību nodrošinātajos publiskajos interneta pieejas punktos. 


LR oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis"
(www.vestnesis.lv)

 • Oficiālajam izdevumam “Latvijas Vēstnesis”  ir noteikts periodiskums un struktūra.  
 • Oficiālā publikācija (I. tiesību akti un II. oficiālie paziņojumi) – tā ir oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicētā informācija. Tās izsludināšanu, publicēšanu, spēkā esamību un pieejamību nosaka OPTIL.
 • Oficiālā publikācija ir publiski ticama un juridiski saistoša. Neviens nevar aizbildināties ar oficiālajā izdevumā publicētu tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu nezināšanu.
 • Oficiālo izdevumu publicē kā periodisko izdevumu (pārejas posmā iznāk otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās), norādot laidiena numuru un publicēšanas datumu. 
 • Katrai oficiālajai publikācijai oficiālais izdevējs piešķir unikālu oficiālās publikācijas numuru. Tā piešķiršana stiprina informācijas drošību un padara ērtāku oficiālo publikāciju lietošanu un meklēšanu.
 • Par informācijas saturu atbild tās iesniedzējs, t.i., informācijas iesniedzējs nodrošina, lai publicēšanai iesniegtā informācija atbilstu valsts noslēpuma, ierobežotas pieejamības informācijas un fizisko personu datu aizsardzības prasībām.

Svarīgi par arhīvu:  informācijai, kas vietnē www.vestnesis.lv publicēta pirms 2012.gada 1.jūlija, ir informatīvs raksturs. Līdz 01.07.2012. oficiālā publikācija pieejama tikai un vienīgi oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Dokumenti pieejami šādos formātos:

 • Hiperteksta iezīmēšanas valodā (HTML) – ērtai dokumenta apskatīšanai tīmekļa pārlūkprogrammā;
 • Portatīvā dokumenta formātā (PDF) – nodrošina dokumenta vienveidīgu attēlošanu neatkarīgi no tā apskatei izmantotās programmatūras. Tas ir piemērots dokumentu elektroniskai arhivēšanai un kopā ar oficiālā izdevēja pievienoto drošo elektronisko parakstu sniedz papildu informācijas drošības garantijas.


Meklēšana & iespējas
 
Katru oficiālo publikāciju var atvērt un saglabāt arī PDF formātā; izdrukāt vai nosūtīt saiti uz to. Oficiālo publikāciju var atlasīt, izmantojot: 

 • izvērsto meklēšanu;
 • kalendāru;
 • ātro meklētāju "OP numurs" (elektroniski oficiālā publikācija no 01.07.2012.). 


 • Oficiāli publicējamā informācija

No  1. jūlija oficiālajā izdevumā publicē šādu informāciju:

 • ārējos normatīvos aktus, kā arī citus tiesību aktus;
 • pašvaldību saistošos noteikumus – likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā apjomā;
 • oficiālos paziņojumus (publisko reģistru ierakstus, publisko tiesību subjektu, to amatpersonu un privātpersonu sludinājumus, paziņojumus vai informāciju), ja to publicēšanu šajā izdevumā paredz ārējie normatīvie akti;
 • Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja un Ministru prezidenta vispārējas nozīmes informāciju;
 • informāciju par Latvijas Bankas attiecīgajā dienā noteiktajiem ārvalstu valūtu kursiem attiecībā pret latu.

 • Autentiskums, informācijas drošība


Oficiālais izdevējs nodrošina oficiālo publikāciju saturisko integritāti un autentiskumu – publicētā informācija ir saturiski atbilstīga iesniegtajai informācijai. Publikācijas tiek noformētas atbilstoši vienotam oficiālā izdevuma standartam.

Pilnvarota persona katru oficiālā izdevuma laidiena satura rādītāju un katru attiecīgajā laidienā ietverto publikāciju papildus izveido portatīvā dokumenta formātā (PDF) un iezīmē ar drošu elektronisko parakstu. E-paraksts tiek izmantots vienīgi informācijas drošībai, un tas: 

 • apliecina oficiālās publikācijas autentiskumu;
 • apliecina oficiālās publikācijas piederību attiecīgajam oficiālā izdevuma laidienam;
 • nodrošina iespēju pārliecināties par oficiālās publikācijas nemainīgumu no publicēšanas brīža;
 • neietekmē oficiālās publikācijas juridisko spēku;
 • nepapildina publicēto dokumentu izdevēju parakstus un nestājas to vietā.
  Šeit plašāk

 • Oficiālās publikācijas nodrošināšanas izmaksas (OPTIL 13.pants)
 • Oficiālās publikācijas un tās pieejamības nodrošināšanas izmaksas sedz no maksas par oficiālo publikāciju, kuru maksā informācijas iesniedzējs, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi. Ministru kabinets nosaka maksas apmēru par oficiālo publikāciju, maksas iekasēšanas kārtību un atvieglojumus.
 • Par oficiālo publikāciju nemaksā tie informācijas iesniedzēji, kuri iesniedz publicēšanai OPTIL 4., 5., 6. un 7.pantā un 10.panta otrajā daļā minēto informāciju, kā arī no valsts budžeta finansētās valsts iestādes, kuras iesniedz publicēšanai tādus tiesību aktus, kuru publicēšanu oficiālajā izdevumā paredz ārējie normatīvie akti.

 • Oficiālais izdevējs
 • Oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” un oficiālā laikraksta “Latvijas Vēstnesis” izdevējs ir VSIA “Latvijas Vēstnesis”.
 • Rūpējoties par oficiālās publikācijas drošību, valsts SIA "Latvijas Vēstnesis" ieviesa informācijas drošības vadības sistēmu un to sertificēja atbilstoši starptautiskajam standartam ISO/IEC 27001:2005 standartam, kas atspoguļo labāko praksi informācijas drošības vadībā. „Latvijas Vēstnesis” strādā atbilstoši arī standarta ISO 9001:2008 (vadības sistēma) prasībām.
 • „Latvijas Vēstnesis” ir Eiropas Oficiālo izdevēju foruma dalībnieks. Foruma dalībnieki ikgadējās lielajās tikšanās reizēs kopīgi diskutē par jaunākajām attīstības tendencēm, demonstrē panākto tehnoloģisko progresu un risina citus ar oficiālās publikācijas funkcijas īstenošanu saistītus jautājumus. Foruma 2011.gada sanāksme notika Rīgā, un tajā Latvija 35 valstu pārstāvjus iepazīstināja ar topošo oficiālās e-publikācijas risinājumu. To atzina par progresīvu un ērtu.
 • Oficiālā e-publikācija  ieviesta ar paša oficiālā  izdevēja spēkiem, investējot infrastruktūras attīstībā un modernizējot oficiālo paziņojumu (sludinājumu) informācijas sistēmu.  2007. gada 31. jūlijā  ar „Latvijas Vēstneša” valdes lēmumu  un rīkojumu   tika izveidota  projekta vadības  grupa,  kas ir izstrādājusi e-publikācijas risinājumu, gan studējot Eiropas valstu pieredzi, gan sekojot mūsdienīgiem risinājumiem IT jomā.


Uzziņai: priekšvēsture

 • Iecerei pāriet uz elektronisko oficiālās publikācijas formu ir vairāku gadu sena pagātne.
 • Ministru kabinets to konceptuāli  atbalstīja 2010.gada pavasarī, pieņemot koncepciju "Valsts oficiālo elektronisko publikāciju pieejamības veicināšanas koncepcija" (sagatavoja Tieslietu ministrija).
 • Pēc tam tapa likumprojekts „Oficiālo publikāciju likums”, ko 2011.gada jūnijā 10.Saeima paguva izskatīt 1.lasījumā un ko 16.novembrī Juridiskā komisija nolēma pārņemt izskatīšanai 11.Saeimā.
 • 2011.gada 24.novembrī likumprojekts pieņemts 1.lasījumā.
 • 22.martā:  par pāreju uz oficiālu e-publikāciju  2.lasījumā lēma Saeima , skatot likumprojektu 2.lasījumā.
 • 31.maijā Saeima 3.lasījumā pieņēma Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumu. Valsts prezidents to izsludināja 20.jūnijā oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Citu valstu pieredze (skat. publikācijas LV portālā: www.lvportals.lv)

 •  (01.11.2010.)

 

"Latvijas Vēstneša" informācija

Meklē pēc datuma!

 
 

Oficiālais izdevums

 
 
Klientu centrs
(oficiālo paziņojumu iesniegšanai u.c. pakalpojumi)

Ieeja: no Bruņinieku 53
Pasta adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

8000 6000
Bezmaksas informatīvais tālrunis
Juridiskā adrese

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
T.: 67310675
F.: 67312190
E-pasts: info@lv.lv

© 2011 VSIA „Latvijas Vēstnesis”
Ikvienam ir tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem.
Latvijas Republikā oficiālo publikāciju – drošu un visiem pieejamu informāciju - nodrošina oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” (kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija).

LAPAS KARTE

 
 

Par mums

Vēstnesim 100
Jaunumi
Izdevēja vēsture
Pirmais. 14.12.1918.
Infografika
Video
Oficiālais izdevējs
Misija un vīzija
Stratēģija
Struktūra un valde
Normatīvie akti
Privātuma politika
Pētījumi
Starptautiskā sadarbība
Vakances
Logotipi
Sīkdatnes
Integrētā vadības sistēma
Kvalitātes vadības sistēma
Informācijas drošības sistēma
Publiskie iepirkumi
Visi
Aktuālie
Pabeigtie
Finanšu informācija
Publiskie pārskati
Atalgojums
Ziedojumi
Vēsture
2018 - 2015
2014 - 2010
2009 - 2005
2004 - 2000
1999 - 1992
Biežāk uzdotie jautājumi
Viegli lasīt
Rekvizīti

Aktualitātes

Jaunumi
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Preses relīzes
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Publikācijas
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Vēsture

Oficiālā publikācija

Kontakti

Pakalpojumi

Oficiālie paziņojumi
Iesniegšana
Apliecinājumi
Cenas
Normatīvie akti
Abonēšana / Iegāde
Jurista Vārds (drukātais)
E-žurnāls (e-versija)
Komplekts (drukātais + e-žurnāls)
Rakstu iegāde (1 vai 5)
E-žurnāla iegāde
Kur nopirkt?
Pieteikties e-versijai
Abonēšanas noteikumi
Grāmatas
Grāmatu katalogs
Grāmatu apgāds
Piegāde
Kā nopirkt?
Reklāma
LV portāls
Jurista Vārds
juristavards.lv

RSS

 

RSS ir veids, kā sekot līdzi oficiālā izdevēja jaunumiem. Izvēlieties interesējošo sadaļu un pievienojiet savā RSS lasītājā atbilstošo RSS barotni!

Aktualitātes
Jaunumi Preses relīzes


Piedāvājam arī izmantot RSS barotnes mūsu portālos: Likumi.lv un LV portāls

Lai lietotu RSS, ir vajadzīga īpaša programma — RSS barotņu lasītājs (RSS Feed Reader). Tā nav nepieciešama, ja izmantojat interneta pārlūkprogrammu (piemēram, „Opera”, „Mozilla Firefox”, „Safari”), e-pasta programmu vai interneta resursu, kura programmnodrošinājumā RSS lasītājs jau ir iekļauts.

Ja jums e-pastā ir RSS lasītājs, nospiediet RSS ikonu tajā portāla sadaļā, kuras jaunumus vēlaties saņemt savā RSS lasītājā. Nokopējiet konkrētās sadaļas barotnes adresi un iekopējiet to savā RSS lasītājā.

SAITES

 
 

Valsts institūcijas

 

Oficiālā izdevēja interneta vietnes

Tieslietu sistēma


TM padotības iestādes


Uzņēmējsabiedrības (TM valsts kapitāldaļu turētāja)

Starptautiskie resursi

Citi


NOSŪTĪT ŠO SAITI

 

Oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis": e-publikācijas lietojiet vietnē vestnesis.lv!

Jūsu vārds:
Jūsu e-pasts:
* Saņēmēja e-pasts:
Teksts:
Kopija sev: