Oficiālais izdevējs LATVIJAS VĒSTNESIS
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
LAPAS KARTE SAITES RSS

Šonedēļ „Jurista Vārdā”

29.03.2011.

Sagatavoja „Jurista Vārda” redakcija

Šodien, 29.martā, klajā nācis „Jurista Vārda” 13. numurs. Īsumā par dažiem interesantākajiem rakstiem.

Kristīne Dupate. Par kļūdainu Senāta spriedumu dzimumu diskriminācijas sakarā

2010. gada 8. decembrī Augstākās tiesas Senāts ir pieņēmis kļūdainu spriedumu lietā Nr. SKC–1336/2010. Kļūda attiecas uz diskriminācijas fakta (ne-)konstatēšanu un faktisko apstākļu izvērtēšanu no dzimumu līdztiesības tiesību nodarbinātībā viedokļa. Lietas faktiskie apstākļi īsumā ir šādi. Darba devējs prasītāju nodarbinājis par grāmatvedi kopš 2003. gada 2. jūnija. Prasītāja atradusies pirmsdzemdību un pēcdzemdību atvaļinājumā no 2009. gada 2. marta līdz 2009. gada 14. jūlijam. 2009. gada 10. augustā darba devējs paziņojis prasītājai, ka viņas alga tiek samazināta no LVL 660 uz LVL 45 un darba slodze attiecīgi uz ¼ daļu slodzes jeb 10 stundām nedēļā. 2009. gada 14. oktobrī darba devējs prasītājai uzteicis darba līgumu ar 2009. gada 14. novembri. 2009. gada 13. novembrī prasītāja cēlusi prasību tiesā par uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā, vidējās izpeļņas par darba piespiedu kavējumu, darba samaksas un morālā kaitējuma piedziņu. 2009. gada 16. decembrī darba devējs atzinis darba līguma uzteikumu par spēkā neesošu un atjaunojis prasītāju darbā ar 2009. gada 14. novembri.

Pēteris Kušners. Atļaujas forma valsts amatpersonu amatu savienošanas gadījumos

Atļauja savienot amatus valsts amatpersonai kā problēmjautājums pēdējā laikā izskan visvairāk saistībā ar policijas darbiniekiem. Taču tā ir tikai viena amatpersonu daļa, kuru skar normatīvais regulējums – saņemt atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu. Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) sniegtajiem datiem Latvijā valsts amatpersonu skaits 2010. gada 1. aprīlī bija 58 439. Tāpat KNAB sniegtā informācija liecina, ka par likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Interešu konflikta likums) prasību pārkāpšanu KNAB 2010. gada pirmajos 11 mēnešos administratīvi sodījis 86 valsts amatpersonas, kopumā uzliekot naudas sodu 5820 latu apmērā. 2010. gada 11 mēnešos KNAB administratīvi sodīto valsts amatpersonu skaits ir bijis par 28% lielāks nekā 2009. gadā. Viena no 2010. gadā administratīvi sodītajām amatpersonām ir Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre Ilze Pētersone. KNAB viņu sodīja par neatļautu amatu savienošanu – atrašanos uzņēmumu valdēs vienlaikus ar valsts darbu.

Jurijs Fjodorovs. Kriminālprocesa likuma nepilnības attiecībā uz izmeklēšanas institūtu

Kriminālprocesa tiesības ir viena no tiesību nozarēm, kas attīstās ļoti straujos tempos. Lai gan 2005. gada oktobrī stājās spēkā jaunais Kriminālprocesa likums, kurš nomainīja veco, vēl padomju laikos pieņemto Latvijas Kriminālprocesa kodeksu, taču līdz šim brīdim turpinās kriminālprocesuālās reformas. Par to liecina fakts, ka Kriminālprocesa likumā jau izdarīti vienpadsmit grozījumi, no kuriem viena trešdaļa – konceptuāli, veicot izmaiņas vai papildinot vairākas kriminālprocesa nodaļas. Kriminālprocesa likums bija pilnīgi jauns dokuments, kura rašanās saistīta ar laika prasībām. Noziedzības kvalitātes attīstība, noziedzīgu nodarījumu skaita pieaugums, līdz ar to slodzes palielināšanās tiesībsargājošajās iestādēs prasīja veikt kriminālprocesuālās reformas. Diemžēl jaunais Kriminālprocesa likums bija arī negatavs dokuments, jo saturēja diezgan daudz nepilnību un savstarpēji nesaistītu pretrunu. Tāpēc turpmākajos gados bija jāizdara daudz grozījumu.

Uzziņai

  • Specializētais nedēļas žurnāls "Jurista Vārds" ir lielākais juridiskais preses izdevums Latvijā un plašākais juristu neklātienes forums brīvai un kritiskai diskusijai nolūkā veicināt tiesisku domu un praksi Latvijā.
  • Žurnāls iznāk otrdienās drukātā un elektroniskā formātā. Drukātā žurnāla abonentu iegūst bezmaksas pieeju e-versijai (www.juristavards.lv): 1) neierobežota pieeja jaunākā numura rakstiem; 2) 25 arhīva dokumenti mēnesī.
  • Atsevišķi var abonēt e-versiju un arhīvu.

Papildinformācijai:
Dina Gailīte,
galvenā redaktore
juristavards@lv.lv
T.: 67310680
www.juristavards.lv

Meklē pēc datuma!

 
 

Oficiālais izdevums

 
 
Klientu centrs
(oficiālo paziņojumu iesniegšanai u.c. pakalpojumi)

Ieeja: no Bruņinieku 53
Pasta adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

8000 6000
Bezmaksas informatīvais tālrunis
Juridiskā adrese

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
T.: 67310675
F.: 67312190
E-pasts: info@lv.lv

© 2011 VSIA „Latvijas Vēstnesis”
Ikvienam ir tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem.
Latvijas Republikā oficiālo publikāciju – drošu un visiem pieejamu informāciju - nodrošina oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” (kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija).

LAPAS KARTE

 
 

Par mums

Vēstnesim 100
Jaunumi
Izdevēja vēsture
Pirmais. 14.12.1918.
Infografika
Video
Oficiālais izdevējs
Misija un vīzija
Stratēģija
Struktūra un valde
Normatīvie akti
Privātuma politika
Pētījumi
Starptautiskā sadarbība
Vakances
Logotipi
Sīkdatnes
Integrētā vadības sistēma
Kvalitātes vadības sistēma
Informācijas drošības sistēma
Publiskie iepirkumi
Visi
Aktuālie
Pabeigtie
Finanšu informācija
Publiskie pārskati
Atalgojums
Ziedojumi
Vēsture
2018 - 2015
2014 - 2010
2009 - 2005
2004 - 2000
1999 - 1992
Biežāk uzdotie jautājumi
Viegli lasīt
Rekvizīti

Aktualitātes

Jaunumi
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Preses relīzes
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Publikācijas
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Vēsture

Oficiālā publikācija

Kontakti

Pakalpojumi

Oficiālie paziņojumi
Iesniegšana
Apliecinājumi
Cenas
Normatīvie akti
Abonēšana / Iegāde
Jurista Vārds (drukātais)
E-žurnāls (e-versija)
Komplekts (drukātais + e-žurnāls)
Rakstu iegāde (1 vai 5)
E-žurnāla iegāde
Kur nopirkt?
Pieteikties e-versijai
Abonēšanas noteikumi
Grāmatas
Grāmatu katalogs
Grāmatu apgāds
Piegāde
Kā nopirkt?
Reklāma
LV portāls
Jurista Vārds
juristavards.lv

RSS

 

RSS ir veids, kā sekot līdzi oficiālā izdevēja jaunumiem. Izvēlieties interesējošo sadaļu un pievienojiet savā RSS lasītājā atbilstošo RSS barotni!

Aktualitātes
Jaunumi Preses relīzes


Piedāvājam arī izmantot RSS barotnes mūsu portālos: Likumi.lv un LV portāls

Lai lietotu RSS, ir vajadzīga īpaša programma — RSS barotņu lasītājs (RSS Feed Reader). Tā nav nepieciešama, ja izmantojat interneta pārlūkprogrammu (piemēram, „Opera”, „Mozilla Firefox”, „Safari”), e-pasta programmu vai interneta resursu, kura programmnodrošinājumā RSS lasītājs jau ir iekļauts.

Ja jums e-pastā ir RSS lasītājs, nospiediet RSS ikonu tajā portāla sadaļā, kuras jaunumus vēlaties saņemt savā RSS lasītājā. Nokopējiet konkrētās sadaļas barotnes adresi un iekopējiet to savā RSS lasītājā.

SAITES

 
 

Valsts institūcijas

 

Oficiālā izdevēja interneta vietnes

Tieslietu sistēma


TM padotības iestādes


Uzņēmējsabiedrības (TM valsts kapitāldaļu turētāja)

Starptautiskie resursi

Citi


NOSŪTĪT ŠO SAITI