Oficiālais izdevējs LATVIJAS VĒSTNESIS
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
LAPAS KARTE SAITES RSS
 
 

Kriminālprocesa likumam - 10. Klajā nāk divas nozīmīgas grāmatas

14.12.2015.

Foto: Santa Sāmīte

Kriminālprocesa likuma pieņemšanas 10. jubilejas gads Latvijas Universitātē tiks noslēgts ar svinīgu pasākumu. Ceļu pie lasītājiem sāks 2 jauni krājumi, kas izdoti "Latvijas Vēstneša" Grāmatu apgādā. To atvēršanas svētki norisināsies 16. decembrī.


Decembrī klajā nākuši 2 nozīmīgi papildinājumi juridiskās literatūras klāstā:

Abu grāmatu atklāšanas svētki norisināsies Kriminālprocesa likuma desmitgadei veltītā svinīgā pasākuma ietvaros 16. decembrī Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā (sākums pulksten 10).

Pēc tam LU Juridiskās fakultātes konferenču zālē turpināsies konference.


Likuma desmitgade

2005. gada 21. aprīlī Saeima pieņēma daudzus gadus tapušo kriminālprocesa likumu (KPL), kas stājās spēkā 2005. gada 1. oktobrī, nomainot kopš padomju laikiem spēkā esošo 1961. gadā pieņemto Kriminālprocesa kodeksu. Pēdējo 10 gadu laikā KPL grozīts 26 reizes. KPL grozījumi veikti galvenokārt trīs apstākļu dēļ:

  • iedzīvinot ES normas;

  • labojot  neprecizitātes, pretrunas un nepilnības;

  • reaģējot uz tiesību piemērošanas praksē apzinātām aktualitātēm.

„Atzīmējot Kriminālprocesa likuma desmitgadi, radās ideja par kādu paliekošāku ieguldījumu - konferenci un monogrāfisku rakstu krājumu par jautājumiem, kas bijuši aktuāli kriminālprocesā pēdējo desmit gadu laikā, ir aktuāli šobrīd un prognozējami saglabās vai iegūs aktualitāti tuvākajos gados,” tā par gaidāmajām norisēm stāsta LU profesore Ārija Meikališa, rakstu krājuma "Kriminālprocesa likumam - 10: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi" zinātniskā redaktore.

Iecere nu rezultējusies rakstu krājumā ar iepriekš nepublicētiem referātiem

Taču arī otra jaunā grāmata ir cieši saistīta ar KPL, izgaismojot pēdējo piecu gadu aktualitātes kriminālprocesa tiesību attīstībā.  

Abus izdevumus recenzējuši Latvijas Zinātnes padomes eksperti juridiskajā zinātnē: Daugavpils tiesas tiesnese, Baltijas Starptautiskās akadēmijas docente, dr.iur. Jana Zīle un Daugavpils Universitātes, profesors, dr.iur. Vitolds Zahars.


Kriminālprocesa likumam – 10: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi

“Pateicoties uzrunāto juristu atsaucībai, rakstu krājums ir tapis un nu tiek nodots lasītāju vērtējumam. Kopumā tajā iekļauti 24 autoru raksti – pirmpublikācijas. Autori pārstāv gan akadēmiskās institūcijas – Latvijas Universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, Rēzeknes Augstskolu, gan juridiskās prakses iestādes – Saeimu, Augstāko tiesu, prokuratūru, advokatūru,” tā grāmatas ievadā vēsta monogrāfijas–rakstu krājuma zinātniskā redaktore Ārija Meikališa.

Krājuma autori netika saistīti ar kādu konkrētu kriminālprocesa institūtu, viņi varēja izvēlēties rakstīt par to jautājumu, kas pašiem šķiet pats aktuālākais un par kuru izteiktās domas spētu ieinteresēt arī citus. Tādējādi grāmatā aptverts plašs ar kriminālprocesu saistītu jautājumu loks, kurus saista viens aspekts – aktualitāte mūsdienu apstākļos.

Krājumā apkopotie raksti atklāj mūsdienu kriminālprocesa aktualitātes Latvijā, tādā veidā sniedzot paliekošas liecības arī vēsturei. Tie tapuši, ņemot vērā kriminālprocesuālo normu redakcijas, kādas tās ir spēkā 2015. gada maijā–jūnijā. Publikācijās paustie viedokļi noderēs visiem, kuru interešu lokā ir kriminālprocesa tiesības.


Kriminālprocess. Raksti. 2010–2015

“2010. gada vasaras sākumā tika atvērta grāmata “Kriminālprocess. Raksti. 2005–2010”, kurā bija apkopoti 35 raksti par kriminālprocesa aktuāliem jautājumiem. Grāmata izpelnījās lielu popularitāti, kas pamudināja mūs turpināt iesākto un sagatavot izdošanai nākamo rakstu krājumu, iekļaujot tajā 24 rakstus, kas tapuši laika posmā no pagājušā rakstu krājuma izdošanas līdz 2015. gada jūnijam,” tā rakstu krājuma priekšvārdā raksta autores Ārija Meikališa un Kristīne Strada-Rozenberga.

Jaunajā krājumā iekļautie raksti atspoguļo galvenās aizvadīto 5 gadu aktualitātes kriminālprocesa tiesību attīstībā. Liela daļa uzmanības tajā veltīta kriminālprocesuālo tiesību normu grozījumiem, to analīzei un vērtējumam. Aktuāls jautājums, kas guvis atspoguļojumu vairākos grāmatā ietvertajos rakstos, saistīts ar cietušo statusu kriminālprocesā.

Vairākas publikācijas veltītas jautājumam par mantas konfiskāciju kriminālprocesa ietvaros, īpaši noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju. Autores pievērsušās arī tādiem jautājumiem kā iztiesāšanas nepārtrauktība, kriminālprocess pret juridisko personu, kriminālprocesuālās tiesību zinātnes nozīme tiesu praksē.

Tāpat kā iepriekšējā grāmatā, arī šajā lasītāju ērtībai pēc katra raksta, kur autores to uzskatījušas par iederīgu, iekļauta Post scriptum sadaļa, kurā īsumā raksturotas izmaiņas Kriminālprocesa likumā, kas ataino notikumus pēc raksta tapšanas. Tādējādi krājumā iekļautie raksti aktualizēti un to lietošana padarīta lasītājiem ērtāka. Grāmata būs noderīgs palīgs kā studiju procesā, tā tiesību zinātnes tālākā attīstībā.

Grāmatas izdotas oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” Gramatu apgādā. Izdevumi tapuši un arī konference noritēs ar Valsts pētījumu programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)” atbalstu.


“Latvijas Vēstneša” informācija


Meklē pēc datuma!

 
 

Oficiālais izdevums

 
 
Klientu centrs
(oficiālo paziņojumu iesniegšanai u.c. pakalpojumi)

Ieeja: no Bruņinieku 53
Pasta adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

8000 6000
Bezmaksas informatīvais tālrunis
Juridiskā adrese

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
T.: 67310675
F.: 67312190
E-pasts: info@lv.lv

© 2011 VSIA „Latvijas Vēstnesis”
Ikvienam ir tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem.
Latvijas Republikā oficiālo publikāciju – drošu un visiem pieejamu informāciju - nodrošina oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” (kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija).

LAPAS KARTE

 
 

Par mums

Vēstnesim 100
Jaunumi
Izdevēja vēsture
Pirmais. 14.12.1918.
Infografika
Video
Oficiālais izdevējs
Misija un vīzija
Stratēģija
Struktūra un valde
Normatīvie akti
Privātuma politika
Pētījumi
Starptautiskā sadarbība
Vakances
Logotipi
Sīkdatnes
Integrētā vadības sistēma
Kvalitātes vadības sistēma
Informācijas drošības sistēma
Publiskie iepirkumi
Visi
Aktuālie
Pabeigtie
Finanšu informācija
Publiskie pārskati
Atalgojums
Ziedojumi
Vēsture
2018 - 2015
2014 - 2010
2009 - 2005
2004 - 2000
1999 - 1992
Biežāk uzdotie jautājumi
Viegli lasīt
Rekvizīti

Aktualitātes

Jaunumi
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Preses relīzes
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Publikācijas
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Vēsture

Oficiālā publikācija

Kontakti

Pakalpojumi

Oficiālie paziņojumi
Iesniegšana
Apliecinājumi
Cenas
Normatīvie akti
Abonēšana / Iegāde
Jurista Vārds (drukātais)
E-žurnāls (e-versija)
Komplekts (drukātais + e-žurnāls)
Rakstu iegāde (1 vai 5)
E-žurnāla iegāde
Kur nopirkt?
Pieteikties e-versijai
Abonēšanas noteikumi
Grāmatas
Grāmatu katalogs
Grāmatu apgāds
Piegāde
Kā nopirkt?
Reklāma
LV portāls
Jurista Vārds
juristavards.lv

RSS

 

RSS ir veids, kā sekot līdzi oficiālā izdevēja jaunumiem. Izvēlieties interesējošo sadaļu un pievienojiet savā RSS lasītājā atbilstošo RSS barotni!

Aktualitātes
Jaunumi Preses relīzes


Piedāvājam arī izmantot RSS barotnes mūsu portālos: Likumi.lv un LV portāls

Lai lietotu RSS, ir vajadzīga īpaša programma — RSS barotņu lasītājs (RSS Feed Reader). Tā nav nepieciešama, ja izmantojat interneta pārlūkprogrammu (piemēram, „Opera”, „Mozilla Firefox”, „Safari”), e-pasta programmu vai interneta resursu, kura programmnodrošinājumā RSS lasītājs jau ir iekļauts.

Ja jums e-pastā ir RSS lasītājs, nospiediet RSS ikonu tajā portāla sadaļā, kuras jaunumus vēlaties saņemt savā RSS lasītājā. Nokopējiet konkrētās sadaļas barotnes adresi un iekopējiet to savā RSS lasītājā.

SAITES

 
 

Valsts institūcijas

 

Oficiālā izdevēja interneta vietnes

Tieslietu sistēma


TM padotības iestādes


Uzņēmējsabiedrības (TM valsts kapitāldaļu turētāja)

Starptautiskie resursi

Citi


NOSŪTĪT ŠO SAITI