Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
LAPAS KARTE SAITES RSS

Apbalvo jaunos tiesību zinātnes talantus

06.12.2011.

Sagatavoja Ilze Apine, "Latvijas Vēstnesis"

Noslēdzies pēc skaita jau sestais studentu pētniecisko darbu konkurss, apliecinot, ka  Latvijā netrūkst talantīgu jaunu juristu. Laureāti paziņoti svinīgā noslēguma pasākumā, kas 6. decembra pēcpusdienā notika Tiesu namu aģentūras konferenču zālē.

Kopvērtējumā galveno balvu iegūst Liene Eglāja par darbu „Latvijas-Lietuvas jūras robeža tiesiskais regulējums un nacionālās intereses”.

Darbi vērtēti četrās sekcijās: valststiesības, starptautiskās tiesības, krimināltiesības un civiltiesības.

Pētniecisko darbu konkursa mērķis ir veicināt juristu diskusiju par tiesību teoriju un praksi Latvijā, tajā iesaistot jaunos juristus, kā arī atbalstīt Latvijas jauno tiesībzinātnieku pirmos soļus tiesību zinātnē. To rīko specializētais žurnāls „Jurista Vārds”.

Darbus vērtē dažādu Latvijas augstskolu mācībspēki, doktoranti un praktiķi. Iepriekš godalgotie darbi pēc publicēšanas žurnālā izpelnījušies galvenokārt atzinīgas lasītāju atsauksmes, tā pierādot, ka arī jurista iesācēja (vai pat vēl studenta) atziņas var būt vērtīgas Latvijas juristu saimei.

Konkursanti galvenokārt ir tikai vienas augstskolas pārstāvji - Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti. Arī šogad no 22 darbiem 20 darbus bija iesnieguši Latvijas Universitātes pārstāvji.

„Piedalīšanās pētniecisko darbu konkursā ir lieliska iespēja ne tikai pašiem studentiem, bet arī pasniedzējiem un augstskolām. Studentiem konkurss ir papildinājums ierastajam mācību procesam ar palielinātu adrenalīna līmeni un iespēju gūt atzinību no jau atzītiem tiesību zinātnes teorētiķiem un praktiķiem. Savukārt pasniedzējiem tā ir iespēja veicināt studentus apgūt jaunas prasmes un zināšanas un, kā trenerim sporta sacīkstēs, plūkt atzinības laurus kopā ar savu audzēkni studentu,” norāda „Jurista Vārda” tieslietu redaktors, konkursa rīkotāju pārstāvis Gatis Litvins.

Tāpat kā iepriekšējos gados arī šogad jaunie juristi un tieslietu studenti konkursam varēja iesniegt gan speciāli rakstītu darbu, gan arī studiju procesā tapušu pētniecisku darbu (tajā skaitā bakalaura darbu, diplomdarbu un maģistra darbu, kas aizstāvēts ne agrāk par 2010. gadu).

Konkursa žūrija noteikusi šādu balvu sadalījumu:

1.     Valststiesību sekcijā

  • Pirmā vieta:  Vladlena Rudusāne (Musulmaņu galvassegu nēsāšanas aizlieguma tiesiskie aspekti)
  •  Veicināšanas balva:  Inese Muhka (Personvārdu atveides un pielīdzināšanas tiesiskais regulējums Latvijā)
  • Veicināšanas balva:  Dita Amoliņa (Valsts budžeta juridiskais statuss un tiesiskuma kontrole)

2.     Starptautisko tiesību sekcija:

  • Pirmā vieta:  Liene Eglāja (Latvijas-Lietuvas jūras robeža tiesiskais regulējums un nacionālās intereses)
  •  Veicināšanas balva:  Dainis Pudelis (Ārkārtas stāvoklis kā pamatojums cilvēktiesību ierobežojumam)

3.     Krimināltiesību sekcija:

  • Pirmā vieta: Juris Janums (Korespondences krimināltiesiskās aizsardzības trūkumi elektronisko sakaru tīklos Latvijā)

4.     Civiltiesību sekcija:

  • Pirmā vieta:  Mārtiņš Egle (Problemātika saistībā ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanā).

                Kopvērtējumā noteikts konkursa galvenās balvas ieguvējs  -  Liene Eglāja (Latvijas-Lietuvas jūras robeža tiesiskais regulējums un nacionālās intereses).

Iesniegtos darbus vērtēja "Jurista Vārda" zinātniski konsultatīvā padome, kā arī redakcijas pieaicinātie eksperti. Piemēram, kategorijā „Krimināltiesības” darbus vērtēja šādas autoritātes: Gunārs Kūtris, Andrejs Judins un Māris Leja.

Uzvarētājiem tiks piešķirts nedēļas žurnāla "Jurista Vārds" abonements nākamajam gadam, iespēja publicēt atzinību guvušo darbu "Jurista Vārdā", kā arī balvas no oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" – juridiskā literatūra.


Uzziņai

Specializētais nedēļas žurnāls "Jurista Vārds" tiesiskai domai un praksei (iznāk otrdienās). Žurnāls ir lielākais juridiskais preses izdevums Latvijā un plašākais juristu neklātienes forums brīvai un kritiskai diskusijai. 

Mērķis: būt diskusiju platformai starp jurisprudences profesionāļiem; veicināt viedokļu apmaiņu par aktuāliem tiesību jautājumiem.

Funkcija definēta Tieslietu ministrijas nolikumā: nodrošināt sabiedrības informēšanu par tiesību politiku, kā arī veicināt sabiedrības tiesiskās domas un apziņas attīstību atbilstoši demokrātiskās valsts principiem.

Iznāk kopš 1995. gada: sākumā - kā pielikums LR oficiālajam laikrakstam „Latvijas Vēstnesis”, kopš 2002.gada – kā patstāvīgs preses izdevums.

Papildinformācijai:

Dina Gailīte,
"Jurista Vārda" galvenā redaktore
juristavards@lv.lv
T.: 67310680
www.juristavards.lv

Meklē pēc datuma!

 
 

Oficiālais izdevums

 
 
Klientu centrs
(oficiālo paziņojumu iesniegšanai u.c. pakalpojumi)

Ieeja: no Bruņinieku 53
Pasta adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

Telefons8000 6000
Bezmaksas informatīvais tālrunis
Juridiskā adrese

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
T.: 67310675
F.: 67312190
E-pasts: info@lv.lv

Ēku novietojums kartē
© VSIA „Latvijas Vēstnesis”
Ikvienam ir tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem.
Latvijas Republikā oficiālo publikāciju – drošu un visiem pieejamu informāciju - nodrošina oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” (kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija).